TCO – Total Cost of Ownership

Hur beräknas TCO?

För att få fram den mest realistiska totala ägandekostnaden måste du identifiera alla variabler som är förknippade med varje alternativ. För ett fordon omfattar TCO-analysen t.ex. anskaffning av mopeden eller bilen, underhållskostander, support,
Att beräkna den totala ägandekostnaden kan ge bättre ekonomisk förutsägbarhet. Även om det inte finns någon formel som passar alla för att fastställa TCO, inkluderar en enkel beräkning oftast följande:

  • Initiala kostnader (I), eller hur mycket du betalar direkt
  • Underhållskostnader (M), eller kostnaderna för att underhålla tillgången på lång sikt
  • Återstående kostnader (R), eller tillgångens pris(restvärdet) vid användningstidens slut

Den enkla formeln skulle därför vara I + M – R = TCO.

När du ska bestämma hur du ska beräkna TCO för ett inköpsbeslut bör du ta hänsyn till dessa tre huvudkomponenter:

  1. Anskaffningskostnader, inklusive tillbehör
  2. Driftskostnader, t.ex. service och underhåll, batteribyte, mm
  3. Personalkostnader, t.ex. tidsåtgång, utbildning, mm

1. Anskaffningskostnader

Kostnaden för anskaffning av en elektrisk flakmoped kan vara hög, men i jämförelse med en bil är kostnaderna låga. Val av batteriteknologi påverkar anskaffningskostnaderna, men medför kanske också att man får en lägre driftskostnad om man slipper batterbyte under livstiden för mopeden.

2. Driftskostnader

En elektrisk flakmoped kräver mycket lite underhåll på grund av normalt slitage. Det som behöver göras är ofta bara byte av kedjor och drev samt däck vilket med lätthet kan utföras av egen personal. En bil behövar oftast lämnas på en märkesverkstad.
Till driftskostnader räknas också parkering- och garagekostnader samt förstås också energikostnader för driften, antingen el eller bensin/diesel och inom dessa områden erbjuder mopedalternativet mycket låga kostnader.

3. Personalkostnader

I kostnaden för personal ingår tid som åtgår för själva transportarbetet och här gör ju hastigheten att en bil kan vara fördelaktig, men räkna även med tid för att hämta fordonet från parkeringsplats, hur nära man kan komma och t ex tid för att gå ur och i fordonet. Körkort krävs för både bil och moped, men för moped räcker ett mopedkort.

Det är många faktorer att ta hänsyn till. Har du frågor kontakta oss gärna för en diskussion så hjälper vi dig gärna med en TCO analys!

/Norsjöteamet

Share on Facebook
Share on LinkedIn

Lämna en kommentar

Logga in

Skapa nytt konto

Skapa ditt konto

Hej

Fyll i din mailadress så får du direkt tillgång till våra dokument!

Kontakta oss för offert

En säljare kontaktar dig inom kort (ange gärna ditt telefonnr i meddelandefältet nedan)