Fakta

Den 1 januari 2013 fusionerades de båda bolagen. Norsjö Moped kommer att leva kvar som varumärke, men företaget heter i fortsättningen Lennartsfors AB

Norsjö Moped AB ingår som en del av Lennartsfors AB och den 1 april 2007 rullade den första serieproducerade mopeden ut från fabriken i Lennartsfors.

Lennartsfors fick sitt namn efter Lennart Uggla som tillsammans med andra grundade ett järnbruk på orten 1839. Tidigare hette orten Ränken eller Ränkesed. Järnbruket hade tidvis stor produktion av skiftande slag och byggde t.o.m. båtar. Bruket lades ner 1877.

1886 byggdes en fabrik för mekanisk tillverkning av pappersmassa. Vid starten var denna en av landets största. Fabriken lades dock ner vid starten av andra världskriget då exporten stoppades.

1947 bildades AB Lennartsfors Mekaniska Verkstad och genom åren har en mängd olika produkter lämnat fabriken.

Idag tillverkar vi produkter för det småskaliga skogsbruket och i sortimentet syns sågverk, Järnhästen, Hjulhästen och självklart också Norsjö flakmopeder.

Lennartsfors AB flyttade in i sina nya lokaler (se bild ovan) 1996 och sedan 2007 finns även Norsjö Moped AB på samma adress