Privacy Policy

Denna policy omfattar Lennartsfors AB.

Kontaktuppgifter för information eller klagomål är:
Lennartsfors AB
Lennartsfors 1
672 92 Årjäng
telefon 0537-39200


Mikael Swartz är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Lennartsfors AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Lennartsfors AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra Lennartsfors AB. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Lennartsfors ABs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas. 

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per epost.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.